Kategorier
Dansk Feedback

Formativ feedback i Peergrade

Jeg vil gerne anbefale Peergrade som platform til formativ peer-review, altså elever, der evaluerer andre elevers arbejde.

Der er lavet nogle virkelig gode instruktionsvideoer både til lærere og elever. Det er meget simpelt at oprette et hold, som man inviterer elever til. Derefter opretter man en opgave til holdet (assignment) og nogle feedbackkriterier, som kaldes ‘rubrics’ i systemet. (Jeg kendte ikke ordet, men går ud fra at ‘rubrikker’ henviser til rubrikkerne i den feedbackformular, som man opretter til eleverne.)

Screenshot
Screenshot fra interfacet på opgaven “kronik om børndeopdragelse”. Her opretter man sin ‘rubric’.

 

 

Der er mulighed for at lave ja/nej-spørgsmål, gradueringer, og fritekst. Mit feedbackskema så sådan ud (opgaven var en kronik om børneopdragelse)

 • Præsenteres teksten korrekt med medie/afsender/dato? (ja/nej)
 • Er synspunkterne i teksten hierarkiseret, altså fremhæves der et hovedsynspunkt (ja/nej)
 • I hvor høj grad karakteriseres argumentationsformen med danskfaglige begreber (slet ikke, i nogen grad, i høj grad)
 • Hvad er godt ved karakteristikken og hvad kunne forbedres? (fritekst)
 • I hvilke passager diskuterer skribenten synspunkterne sagligt og godt? (fritekst)
 • Tager skribenten selvstændigt stilling til emnet henimod slutningen af diskussionen? (ja/nej)
 • Hvad kan skribenten ellers forbedre (fritekst)
 • Hvilken karakter ville du give (de 7 trin, minus den dårligste 🙂 )

Eleverne uploader deres besvarelser uden at skrive navn på. Så mixer Peergrade dem i salatskålen og spytter 3 opgaver ud til hver elev, som de skal give feedback på. Her anvendes det feedbackskema (rubric) som læreren har oprettet. Når eleven har givet feedback, så modtager han/hun herefter selv anonym feedback fra  3 klassekammerater.

Feedback på feedback

Eleverne giver også feedback på feedbacken. Man skal svare på om den var konstruktiv og hjalp videre i processen og man har mulighed for at ‘flagge’ feedback, så læreren kan få besked, hvis nogen ikke opfører sig ordentligt.

Man kan vælge at lade aflevering og feedback foregå hjemme, men jeg prøvede det af på skolen i en skrivtime. Så skal man starte en ‘live-session’:

 1. Eleverne uploadede før timen
 2. Jeg tjekkede at alle var uploadet
 3. Jeg startede livesession. Her beregnede jeg 3×15 min til feedback
 4. Herefter var der ‘feedback på feedback’
 5. Eleverne fik 2 dage mere til opgaven, før den skulle afleveres i Lectio.

Der er nogle muligheder for at få statistik på feedbacken, som jeg ikke helt har overblik over, og måske gælder det ikke når man kører live sessions i stedet for at det er hjemmearbejde.

Fordelene kan være at eleverne får flere øjne på deres arbejde og at de selv lærer noget ved at give feedback.

Efter den 25. maj kræver det en databehandleraftale, hvis man vil overholde persondataloven.

 

Kategorier
Dansk Engelsk Flipped Classroom IPad Mundtlighed Screencast Software Tablets

Notability i undervisningen og forberedelsen

Jeg har lavet en intro-video til Notability til iPad Pro.

Det er en generel intro, så der er ikke noget specifikt for min engelsk- og danskundervisning i videoen.

Notetagning (med lyd)

Jeg bruger det til at tage noter til oplæg (hvor optagefunktionen er smart). Så kan jeg skrive om indholdet af oplægget, mens jeg optager deres udtale (i engelsk for mit vedkommende).

Annotér PDF’er

Jeg bruger det også til at tage noter i pdf-tekster, jeg underviser i. Så ligger de klar til næste gang. Jeg printer som regel teksten, når jeg har taget noterne, for jeg synes, det er rarere at gå rundt med et stykke papir, end med min iPad.

Flipped Learning

Man kan også bruge det til noget Flipped Learning, hvis man er med på den slags. Det er jeg ikke helt kommet til endnu. Jeg forestiller mig at lave noget grammatik (men der findes virkelig meget fint allerede) eller noget litteraturhistorie – fx intro til en periode.

Kategorier
Dansk Differentiering OneNote Onlinekurser Skriftlighed

Formativ evaluering i klassenotesbog

Kategorier
Dansk Engelsk Fremmedsprog Gamification Skriftlighed Web 2.0

Skriv interaktive historier

Er tilfældigvis faldet over denne gratis hjemmeside: www.inklewriter.com, der lader alle oprette og dele de interaktive historier man skriver. Det er brugervenligt og meget nemt at navigere rundt i. Derfor vil eleverne hurtigt finde ud af, at bruge programmet. Alt det kræver er, at du opretter dig som bruger på siden. Du skal blot opgive en e-mail samt et password og så er du igang!

Programmet bliver brugt af lærere, elever, forfattere og andre der ønsker at skrive og måske endda udgive interaktive historier online.

Med lidt kreativ tænkning vil det kunne bruges i utrolig  mange forskellige fag, hvor der skal skrives tekster. Man skriver altså en tekst i mindre “bidder” og efter hver “bid” bliver læserens stille overfor nogle valg om, hvad der sker efterfølgende i historien. Det kunne være en bestemt ting der sker, en person træffer en beslutning, der gør at historien tager en anden drejning. Hver beslutning som læseren tager huskes og påvirker måske tingenere senere, alt efter hvordan forfatteren ønsker at historien skal forløbe.

Jeg ser muligheder i at bruge inklewriter som en sjov, ny og innovativ måde at skrive tekster på. Det ligger op til procesorienteret skrivning, hvor der hele tiden arbejdes videre på historien med løbende feedback fra underviseren. Derudover kunne programmet også bruges i en gamification sammenhæng. Kigger man på rollespil, fantasy genren og andre adventure spil, hvor historiens udfald, er påvirket af spillerens valg, så kunne inklewriter have potentiale til, at hive mere gamification ind i undervisningen.

Kreativitet, sprog, it-færdigheder og logisk tænkning er blot nogle af de elementer som inklewriter har potentiale for at indfri.

God fornøjelse!

Eksempel på bog
https://writer.inklestudios.com/stories/musgraveritual

 

 

Kategorier
Dansk Engelsk Fremmedsprog

Memes i undervisningen til tekstforståelse og grammatik

Tekstforståelse

Jeg er lige nu i gang med at læse Shakespeares Macbeth med mine 3g’ere, og det er hårdt arbejde, og der kan være meget, man skal samle op på.

Derfor prøvede jeg i sidste time at lave en lille kreativ øvelse, hvor eleverne skulle lave memes til Macbeth i par. Det fungerede rigtig fint, og det tager virkelig ikke særlig lang tid. Mine elever fik kun 5 minutter til øvelsen.

Tanken er, at eleverne med deres memes er nødt til at udvise en god forståelse for teksten. Uden den kan de ikke lave en (et?) meme. Derudover tvinger meme-skabelonen dem til at være så kortfattede og præcise som overhovedet muligt – og det kan være en god øvelse, når man arbejder med noget meget komplekst stof.

Jeg brugte: https://imgflip.com/memegenerator

Det er virkelig et let program at bruge:

 • Eleverne vælger meme
 • Eleverne udfylder tekstboksene
 • Eleverne genererer meme
 • Eleverne gemmer billedet

Og så kan man jo dele det på den platform, man nu bruger.

Her er et par eksempler:

136k0j download Leo macbeth meme Macbeth vs Lady

Jeg forestiller mig faktisk, at man godt kan bruge det i andre fag. F.eks. historieundervisningen. Måske de kan lave memes, som passer på forskellige historiske figurer eller perioder?

Grammatik

Jeg har også tidligere i min grammatikundervisning i engelsk ladet eleverne lave deres egne lolcatte. For katte er, som alle jo ved, dårlige til grammatik. Fordi de er katte. 🙂

Eleverne skal så præsentere deres lolcat og lade klassen forklare fejltypen, og de præsenterende elever har selvfølgelig selv det korrekte svar. Det er en måde at variere de klassiske fejlsætninger på.

God fornøjelse!