Categories
Biologi Mundtlighed Screencast

Screencasts som lektie

I forbindelse med undervisningen af et biologihold har jeg anvendt programmet Screencast-o-matic.

Eleverne skulle som lektie til næste lektion lave en præsentation med titlen ”Hukommelse og indlæring”, som skulle indspilles på screencast. Eleverne fik en kort introduktion til programmets anvendelse og ved den efterfølgende lektion  skulle de afspille deres præsentation.

Efter afspilningen af udvalgte præsentationer blev Screencast evalueret med et spørgeskema i Lectio jf. nedenstående figurer.

2013-08-23 14_47_58-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word
Skærmbillede fra Lectio

2013-08-23 14_48_22-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

2.2 Mener du, at Screencast kan anvendes i forbindelse med hjemmearbejde?

ja, det er nok en god måde at huske læsestoffet på.

Hvis læreren laver en gennemgang af nogle svære begreber med screencast kan man høre dem derhjemme og dette gør det nemmere at forstå en tekst man skal læse.

Nej, jeg kan ikke se hvordan det er godt. Det fungerede ikke for mig til dagens lektion, jeg fik intet ud af det.

Ja. Men kun hvis det ikke er helt nyt stof vi skal lave en screencast over. Det kræver for meget arbejde og kan blive rigtig svært.

Ja

Nej, vil foretrække at fremlægge mundtligt

Nej, det virker nemmere at selv skulle præsentere noget i stedet for at lave et screen cast

nej

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen, men ikke til en aflevering da det i sig selv tager lang tid at indspille screencast.

Ja det synes jeg godt det kan, men læreren skal bare have med i sine overvejelser at det tager tid at få til at fungere og indspille og derfor tager det længere tid en normalt at lave en præsentation.

Nej

Ikke dag-til-dag lektier.

ja nogle gange. men ikke konstant.

ja, hvis man skal lave en fremlæggelse.

Det kan være tidskrævende, hvis man først får problemer med det.

 

2.3 Mener du, at Screencast kan anvendes i lektionerne?

nej, det er kedligt at se på,

Nej, jeg synes ikke det er noget specielt. Jeg vil lige så gerne høre læreren snakke.

Ja, men det skal IKKE erstatte tavleundervisningen med læreren. Det er langt mere inspirerende at lytte til en lærer som er fysisk tilstede ved tavlen og som man undervejs kan stille spørgsmål.

Ja

Nej. Vil igen foretrække at fremlægge mundtligt

Heller ikke

ja

Ja, det kan være et godt alternativ til en fremlæggelse på klassen.

Ja det kan det, men igen.. det er teknik og det tager bare længere tid at arbejde med.

Nej

Ja, som et alternativ til fremlæggelser. Det er for meget arbejde at lægge i dag-til-dag lektier.

ja men det skal ikke erstatte tavleundervisning.

Til præsentationer af emner.

Jeg synes det er et bedre værktøj, hvis man f.eks. mangler en ekstra hjælp med en ting/emne, men ikke som en del af undervisningen, da en fremlæggelse ved tavler virker på nogenlunde samme måde.

 

 

2013-08-23 14_48_49-IT-redskabet-Screencast (1) - Microsoft Word

 

2.5 Hvordan mener du, at Screencast bedst anvendes i undervisningen?

til hjemme arbejde, ikke på klassen.

Jeg synes at det ville være mega godt hvis lærerne begyndte at lave screencasts til os hvis vi har svært ved nogle ting. Fx hvis jeg skriver en mail om at jeg har problemer med proteinstrukturen som jeg skal have med i min afleveringer, så kan læreren lave et screencast der forklarer hvad jeg behøver at vide. Dette vil virke bedre end både mail og en mundtlig dialog da vi herved kan gå tilbage hvis noget går hurtigt.

I gruppearbejde – det skal ikke erstatte læreren!

Læreren kan bruge det

Den kan anvendes i form af præsentationer, da det er godt redskab til at redegøre for emne på en visuel måde.

Det kan bruges hvis læren fx,.vil illustrere noget, så kunne man bruge screen cast men ellers syntes jeg ikke det skal benyttes

som vi gjorde i bio i dag

Det andevendes bedst ved små fremlæggelser.

Vil sige det fungere godt nok, men kan ikke rigtig se dens formål da man lige så godt kunne lave en præsentation med et powerpoint på klassen og ikke indspille det hjemmefra.

Jeg synes den bedste idé til anvendelse af Screencast, er hvis læreren måske bruger det som et redskab i sin undervisning. F.eks. ligger et screencast ind på lektionen, som variation fra alle læselektierne.

Til forklaring af enkle små nye emner.

Categories
Biologi didaktik

Elektronisk dataopsamling i biologi

I biologigruppen har vi valgt at beskæftige os med brugen af programmet Capstone fra Pasco. Softwaren håndterer data opsamlet med forskellige sensorer. Programmet ligger tilgængeligt på skolens intranet under elevprogrammer. Det er en videreudviklet udgave af DataStudio.

Vi har helt konkret arbejdet med programmet i forbindelse med direkte måling af VO2max på ergometercykel. Der er mangfoldige muligheder for brugen af programmet idet udvalget af sensorer spænder meget vidt.Der findes fx CO2, lys, pH og spirometer censor.

Programmet er opbygget på en klassisk windows platform og er logisk at bruge. En række trykknapper i arbejdsområdet letter brugen væsenligt. Der er rige muligheder for at bearbejde de data man opsamler efterfølgende.

Da programmet ligger tilgængeligt for såvel elever som lærere kan det bruges til selvstændige elevforsøg såvel som demonstrationsforsøg. Der er derfor gode muligheder for at lave noget elevaktiverende undervisning. Det har tidligere været et af de store problemer at der ikke var nok computere og sensorer. Vi har endnu ikke afprøvet rpogrammet i samarbejde med elever men ser en masse muligheder fremover.2013-06-19 13 04 58

 

 

Categories
Biologi

Capstone

Jeg havde problemer med at installere CO2 sensorer til computeren med Capstone og Datastudio, på min computer. Sensoren burde installere sig selv når den bliver koblet til. Det var ikke alle i biologigruppen der havde de problemer. Der manglede nogle bestemte drivere for at kunne benytte sensorerne. Jeg vil tale med Christian om hvad der skal til for at det kommer til at virke.

Categories
Biologi Test

Quizzer i starten af lektionen

Jeg har kørt et forsøg i en klasse med quizzer med tekstnære spørgsmål i starten af lektionen. Formålet med den tilgang har været at skærpe elevernes fokus, når de har forberedt sig til den pågældende lektion.

Som forberedelse for eleverne har jeg i lectio skrevet, at der ville komme en quiz i starten af timen, og specificeret hvad der var fokus for deres læsning/forberedelse.

quiaQuizzerne er lavet i programmet quia. I quizzerne har jeg anvendt et bredt udvalg af de spørgsmålstyper der findes i advanced mode. Advanced mode gør det endvidere muligt at indsætte figurer i quizzen. Dette er en cool feature, der giver yderligere muligheder for variation i spørgsmålene. ”Multiple correct” og ”True or false” er nogle af mine favoritter. ”Multiple correct” er en god udfordring for eleverne, fordi de skal forholde sig til, at der kan være flere end et korrekt svar på spørgsmålet. Det øver elever i en forståelse af tekstens indhold.  Ved ”True or false” konstrueres sætninger der er enten sande eller falske. De falske sætninger laves med et fagsprog som lyder rigtigt, men er usande i indhold. Disse spørgsmål er relativt lette at besvare, hvis eleven har læst teksten. Hvis eleven svarer forkert på spørgsmålet, får det forhåbentligt eleven til at overveje, om vedkommende ikke skulle forberede lektien mere grundigt.

Settings i quia: Der er brugt tidsbegrænsning på 5-6 min pr. quiz. Endvidere er quizzen sat op, således at eleven får det korrekte svar efter at eleven har afgivet svar. Svarmuligheder er sat til ”random”, således man ikke kan finde svaret ved sidemanden.

Min oplevelse med quizzer i starten af timerne, er bl.a. at eleverne er mere forberedte til timerne og dette giver så en bedre klasserumsdynamik. Der er simpelt hen flere elever der deltager aktivt i timerne.

Eleverne har givet udtryk for at det er en god måde at starte timen på. Det giver de usikre elever en vis selvtillid, at de rent faktisk har forstået hvad teksten handler om, og så er det mindre skræmmende at række hånden op resten af timen. Helt generelt siger eleverne at det skærper fokus i forberedelsen når man bliver ”kontrolleret” i starten af timen.

I quizrapporten kan man se, hvordan de enkelte elever har klaret sig, og der er en klar sammenhæng mellem min mistanke om, hvem der ikke er forberedt til timerne og hvordan de klarede sig i quizzerne.

Categories
Biologi Test

Quia tests – nu også med figurer

stamtavleJeg laver af og til Quia tests med mine elever. Typisk ved afslutningen af et forløb. Eleverne bliver varslet om at de får en test, og mange forbereder sig på testen ved at læse lærebogsstoffet op i sammenhæng. Det er min klare fornemmelse, at alene forberedelsen til testen bidrager til at eleverne har lettere ved at huske stoffet.

Resultatet af testen giver eleverne et overblik over hvad de kan og hvad de bør kigge på igen. Jeg kan som lærer se hvor godt den enkelte elev har klaret sig, og jeg kan desuden se om der er nogen spørgsmål, som særligt mange elever har problemer med at svare på. Disse spørgsmål kan vi så bruge lidt tid på at tale om på klassen.

Ud over tekstspørgsmål er jeg nu også begyndt at lægge figurer ud til eleverne, som de skal forholde sig til. I en genetik test, som jeg har lavet for nyligt, har jeg lagt figurer med stamtavler ind, og eleverne skal så analysere sig frem til, hvilken form for nedarvning der er tale om.