Screencasts som lektie

I forbindelse med undervisningen af et biologihold har jeg anvendt programmet Screencast-o-matic. Eleverne skulle som lektie til næste lektion lave en præsentation med titlen ”Hukommelse og indlæring”, som skulle indspilles på screencast. Eleverne fik en kort introduktion til programmets anvendelse og ved den efterfølgende lektion  skulle de afspille deres præsentation. Efter afspilningen af udvalgte præsentationer […]

Elektronisk dataopsamling i biologi

I biologigruppen har vi valgt at beskæftige os med brugen af programmet Capstone fra Pasco. Softwaren håndterer data opsamlet med forskellige sensorer. Programmet ligger tilgængeligt på skolens intranet under elevprogrammer. Det er en videreudviklet udgave af DataStudio. Vi har helt konkret arbejdet med programmet i forbindelse med direkte måling af VO2max på ergometercykel. Der er mangfoldige muligheder for brugen af programmet idet udvalget af sensorer spænder meget vidt.Der findes fx CO2, lys, pH og spirometer censor. Programmet er opbygget på en klassisk windows platform og er logisk at bruge. En række trykknapper i arbejdsområdet letter brugen væsenligt. Der er rige muligheder for at bearbejde de […]

Capstone

Jeg havde problemer med at installere CO2 sensorer til computeren med Capstone og Datastudio, på min computer. Sensoren burde installere sig selv når den bliver koblet til. Det var ikke alle i biologigruppen der havde de problemer. Der manglede nogle bestemte drivere for at kunne benytte sensorerne. Jeg vil tale med Christian om hvad der […]

Quizzer i starten af lektionen

Jeg har kørt et forsøg i en klasse med quizzer med tekstnære spørgsmål i starten af lektionen. Formålet med den tilgang har været at skærpe elevernes fokus, når de har forberedt sig til den pågældende lektion. Som forberedelse for eleverne har jeg i lectio skrevet, at der ville komme en quiz i starten af timen, […]

Quia tests – nu også med figurer

Jeg laver af og til Quia tests med mine elever. Typisk ved afslutningen af et forløb. Eleverne bliver varslet om at de får en test, og mange forbereder sig på testen ved at læse lærebogsstoffet op i sammenhæng. Det er min klare fornemmelse, at alene forberedelsen til testen bidrager til at eleverne har lettere ved […]

%d bloggers like this: