Categories
didaktik Gamification Videndeling

Benspænd

En gruppe på ca. 10 lærere på mit gymnasium har leget en lille leg i 2015, som evt. inddrager IT: Hver uge bliver en fra gruppen valgt ved lodtrækning. Den heldige tildeles et pædagogisk benspænd af ca. 1 moduls varighed, som skal være opfyldt den efterfølgende uge.

Sidste uges udtrukne skal finde på benspændet til den næste person, når denne er trukket, så udfordringen kan målrettes en smule. Fx kan en lærer der anvender meget IT få det bespænd ikke at anvende IT osv. For at dele oplevelser og ideer mødes gruppen uforpligtende til frokost en gang om måneden.

Benspændene har indtil videre været:

  • Du må kun bruge den faglighed som eleverne byder ind med
  • Du skal sætte fokus på bevægelse i undervisningen.
  • Du skal bruge mindst 3 forskellig dyr som metaforer i samme forløb.
  • Du skal indrette og bruge klasselokalet og dets møblement på en ny (ja, lad os bare sige innovativ) måde
  • Undervisningen skal i modulet være centreret omkring elevanvendelse af et fælles-rediger-bart dokument
  • Du skal indlede et modul med at afspille et stykke (eller et helt nummer) med Pink Floyd og bruge dette som afsæt for gennemgangen af dagens lektie. (Godt det ikke er mig!)
  • Udover de igangsættende manøvrer må du i en længere sekvens, der indeholder dialog på hele klassen, kun tale eller på anden vis respondere, når elever eksplicit beder dig gøre det. Du er selvfølgelig velkommen til at lade benspændet gælde hele modulet.
  • Du skal flytte dig selv, eleverne og undervisningen ud af klasselokalet i hele lektionen (gangen uden for klasselokalet er også forbudt), dvs. I må mødes i lokalet men ikke afslutte i det.
  • Du skal reservere skolens mountainbikes til et af dine hold i næste uge. Herefter skal du cykle ud med eleverne, og undervise dem udenfor i det skønne forår.
  • Du skal lave et bevis eller en udledning bagfra – i forhold til hvad du plejer

Vi kan alle have perioder hvor vi har ekstra travlt, så der er indlagt en livline. På den anden side skal der være en vis straf: Kan man ikke opfylde sit benspænd skal man bidrage med et underholdende indslag (ikke nærmere defineret) til sommer-frokosten.

Jeg deltager først og fremmest for sjov. Men kan man lære noget samtidig? Jeg opfatter også legen som effektiv praksisnær professionel udvikling, og den falder måske ind under det Ove og andre kalder kompetence-cirkler (læs mere her: Oves blog om alt) Alle lærere burde lege med.

PS Inspireret af Peter Olsen, som nævnte ideen på en workshop i oktober 2014.

The following two tabs change content below.

Rasmus Kragh Wendelbo

LektorSvendborg Gymnasium

Nyeste indlæg af Rasmus Kragh Wendelbo (se alle)

3 replies on “Benspænd”

Hej Rasmus – tak for indlægget. Jeg tror du har helt ret I at vi også skal huske at lege. Jeg synes nogle ben bliver spændt lidt hårdere end andre.. 🙂

Supergod ide. Den tror jeg mine teamkolleger på SOSU-Syd er med på

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.