Categories
didaktik

Web2-junglen

Internettet bugner efterhånden af forskellige web2,0-tjenester. Hvis man eksempelvis googler online mindmap kommer der et væld af forskellige tjenester frem, og disse vil sandsynligvis hele tiden ændre sig i opsætning, layout og vilkår. Det kan til tider være en jungle at navigere rundt i. Inden jeg alligevel vil prøve, vil jeg understrege, at web2,0 ikke er løsningen på alle problemer i klasserummet. Ligesom hverken Cooperative Learning, Flipped Classroom eller læringsstile er det. Jeg er stor tilhænger af variation. For mig at se handler pædagogik og didaktik ikke om at bekende sig til et undervisningsprincip, men at udvælge de elementer, som passer til det faglige indhold og de kursister, som er i klassen. Det er vigtigt at huske, at det nogle gange bare er bedre og nemmere med papir. Når vi laver grammatikopgaver, vil størsteparten af mine kursister helst sidde med papir og blyant, medmindre det er mine spil/quizzer vi har gang i. Desuden vil de gerne have tekster på papir. De vil gerne kunne strege under og skrive notater i siden, og det fungerer bare bedst i hånden. Sådan var det for mine kursister i år, men det er ikke sikkert, at det er ligeledes næste år.

Jeg har efterhånden været bidt af web2,0 i nogle år nu, og jeg vil her give mit bud på de bedste tjenester i web2,0-junglen:

Til evaluering har jeg haft størst succes med Google Formular, som findes i Google Drev. Her kan man rimelig nemt lave spørgeskemaer, som man kan lave simpel statistik over.

Til en fælles brainstorm bruger jeg stort set altid tjenesten Padlet, som er simpel, men alligevel indbydende. Her oprettes en væg, som alle kursister kan skrive på blot ved at klikke en enkelt gang. Til individuel brainstorm har mine kursister foretrukket tjenesten Mindmup.

Til færdighedstræning bruger jeg som regel Quizdini eller Socrative. Quizdini kan anvendes til små spil, mens Socrative er en sjov tjeneste – stil et spørgsmål til klassen, og med det samme skal hver enkelt kursist indtaste det korrekte svar. Begge tjenester er ganske glimrende til at gøre basal færdighedstræning mere spændende og appetitlig.

Det meste af min danskundervisning går med at analysere tekster. Her bruger jeg noget så simpelt som Dropbox, hvor kursisterne kan hente opgaverne ned og skrive i dokumentet. Google Docs er også et godt redskab, når kursisterne skal lave tekstanalyse i grupper, fordi de således kan arbejde kollaborativt.

Nogle gange kan det være givtigt at optage forklaringer. Her har jeg især brugt Screencast-O-Matic, som kan bruges til at give lyd til din skærm. Til iPad er Explain Everything god. Explain Everything er en app, og den fungerer som en tavle, du kan lægge lyd til.

Til kreative opgaver har jeg brugt Toondoo eller Glogster.  Med Toondoo kan man nemt lave korte tegneserier og med Glogsterkan man lave multimodale plancher.

Det var en kort gennemgang af de tjenester, som jeg har haft mest succes med.

Stine Aaen Dürr, Underviser og pædagogisk IT-vejleder Herning HF & VUC

Categories
Dansk Quizværktøjer

Lav en online quiz med Socrative

 

I forbindelse med evaluering af undervisningsforløb har jeg tidligere anvendt Socrative. Denne tjeneste er fantastisk, idet den kan bruges til at lave quizzer live i klassen. Det foregår således, at læreren logger på Socrative, hvorefter eleverne logger sig på lærerens rum. Faktisk er det ganske simpelt. Læreren kan nu stille spørgsmål ud i klassen, som eleverne kan besvare ved hjælp af en computer, ipad eller smartphone.  Eksempelvis:

Lærer: “En stol for lidt har en åben slutning?”

Elevernes skærmbillede ser nu sådan ud, og de kan vælge det svar, som de mener er rigtigt.

 

Herefter kan næste spørgsmål stilles ud til klassen:

Læreren: “Hvilke genretræk har en novelle?”

 

Der kan også laves spørgsmål med flere svarmuligheder (A,B, C eller D).  Læreren kan hele tiden se, hvad eleverne har svaret, hvilket kan danne udgangspunkt for diskussion undervejs. Når quizzen er færdig, kan man få tilsendt elevernes svar til sin mail, således man kan studere svarene grundigt.

I starten synes jeg, at programmet var kompliceret. Nu har jeg prøvet det to gange, og jeg synes faktisk, at det er ganske glimrende. Det er helt klart smart, at man kan lave en quiz live i klassen. Eleverne bliver aktive på en god måde, og de har flere gange sagt, at det er et god og sjov måde at arbejde på (selvom jeg ikke mener, at al undervisning skal være sjov). Som lærer behøver man ikke lave anden forberedelse end at skrive nogle spørgsmål ned på en lap papir. Det eneste minus er, at man skal holde tungen lige i munden, når man skal lære programmet at kende. Her er man jo nødt til at arbejde på to enheder!