Det perfekte IT-værktøj

Det perfekte IT-værktøj Som lærer manglede jeg det perfekte IT-værktøj, særligt når jeg løbende skal blive mere effektiv, undervise elever med en større faglig bredde og lave bedre resultater. Derfor blev mit behov for det perfekte IT-værktøj strørre og større. Min krav er helt simple og lige til, det perfekte IT-værktøj skal kunne følgende Rette mine […]

Tag selv computer med

Jeg har prøvet begge situationer, at eleverne selv skal tager deres IT-udstyr med og, at skolen står for at forsyne eleverne med IT-udstyr. Jeg vil her opridse pædagogisk fordele ved de to modeller og hvilke løsninger der er til ulemperne, samt fortælle hvad den bedste løsning er. Fordele ved at eleverne medbringer egen computer Eleverne […]

GPS-styring og Flipped classroom

Efter at have prøvet flipped classroom i nogle år, er jeg begyndt på noget nyt. Det har ikke rigtigt noget smart engelsk navn endnu. Jeg gør følgende. Vælger et emne til undervisning, som regel et fra kernestoffet. Dele emnet op i små dele med hvert deres delmål. Delene skal være så små at de kan […]

%d bloggers like this: