Kategorier
Chrome didaktik Differentiering Fag Google Google Drev Google Sites Om it i gymnasiet Portfolio Web 2.0

Differentieret grammatikundervisning med Google docs – et eksempel fra spanskfaget

16517962668_12d6957b48_o

Hej

Der tales meget om differentieret undervisning. Jeg mener,  at det er nødvendigt, og jeg vil dele, hvordan jeg underviser i spansk grammatik, på en måde der gør, at jeg kan differentiere på mere end de tre klassiske niveauer, a,b,c, men i virkeligheden give undervisning på hver enkelt elevs eget niveau, uden at skulle forberede 28 forskellige grammatikmoduler. Ja faktisk uden overhovedet at skulle forberede noget, hvilket gør, at jeg kan bruge meget mere tid på at støtte den enkelte elev, der hvor han/hun er kommet til.

 

Det gør, at min rolle som underviser ændrer sig fra at være den traditionelle lærer, og bliver til en facilitatorrolle, hvor jeg  kan bruge mere tid på at motivere eleven og undervise eleven, lige dér, hvor han/hun er.

 

Eleverne fortæller mig helt entydigt, at de foretrækker denne form form for undervisning, når vi træner spansk grammatik, og deres adfærd er også helt anderledes. Eleverne agerer meget mere involveret, og jeg tror, at det har at gøre med, at de føler, at de bliver taget mere alvorligt, fordi de bliver mødt, lige dér hvor de er fagligt, uagtet niveauet.

 

Metoden giver også mulighed for i meget højere grad at bruge elevens produktion i grammatikundervisningen til at bedømme standpunktskarakterer og årskarakterer, og, på et mere overordnet plan, tage en samtale med den enkelte elev om hans/hendes arbejdsmetoder, både når de er konstruktive og når de ikke er.

 

Det klassiske problem, når man underviser i grammatik er, at man føler at man taler til 4-5 ud af de 28 elever. Nogle er for længst forbi niveauet for det emne man underviser i og nogle er langt under dette niveau, og man ender med at ramme meget få af eleverne på et hold. Derudover ender man igen i rollen som den store formidler af viden, og eleverne sidder ofte inaktivt og ser til, eller tager evt. aktivt noter, men uden at bruge grammatikken til at producere sprog og viden for dem selv.

 

Og her kommer Google docs ind i billedet, evt også andre typer deledokumenter, men Google docs er meget let anvendeligt og kan bruges også selvom din arbejdsplads ikke har en “firmaordning” hos Google.

 

Jeg har lavet en grammatikpyramide, der skal virke som kostpyramiden. Det hele fra bunden, meget fra midten og noget fra topppen. Idéen er at eleven altid træner på et passende niveau og ikke træner noget, der er for svært eller for let.

 

Eleverne skal starte i bunden af pyramiden med de helt basale grammatiske emner fra 1.g, f eks køn og tal for artikler, substantiver og adjektiver og i Google dokumentet forklare det grammatiske emne og dokumentere, at de kan dette emne, f eks ved at forklare grammatikparagraffen med egne ord og lave sætninger med eksempler. I Google dokumentet kan de både skrive, men også f eks indlægge lyd og videofiler, hvor de viser, at de kan.

 

Når jeg har vurderet, at eleven kan det som han/hun skal kunne, må eleven gå videre i pyramiden. På den måde bygger eleverne et sikkert og funderet stillads af grammatisk viden, men også af faglig selvsikkerhed, fordi de altid arbejder med, og lykkes med, det som de er i gang med, også selvom det måske går langsomt. Og de kan tage denne viden med over i deres skriftlige arbejde.

 

I løbet af de 3 års spanskundervisning kommer deres grammatik Google dokument og så til at virke som en portfolio over deres gramamtiske kunnen.

 

Som lærer kan man sidde og følge med på skærmen i elevernes produktion og komme med kommentarer, lægge henvisninger til grammatikbogen, indlægge links til videoer, hvor det grammatiske emne gennemgåes (Her bruger jeg Restudy.dk) og indlægge opgaver i spansk grammatik, som de findes på nettet.

 

Lærerens aktivitet kan foregå samtidigt med og på samme sted som eleverne er, altså i timen i et gruppearbejdsrum, og dette giver selvfølgelig muligheden for at gå fysisk hen til eleven og tale med ham/hende, men arbejdet med differentieret grammatik kan også foregå asynkront i tid og rum, altså ved at eleverne arbejder et sted, på et tidspunkt, f eks hjemme, og lærerens arbejde med at kommentere produktionen foregår et andet sted, på et andet tidspunkt, f eks hjemme.

 

Hér ændres også lærerens aktivitet og tidsforbrug fra at være den der forbereder hvordan man mon skal kunne forklare det grammatiske emne til de 4-5 der er klar til dette emne og til at blive den der er i gang med at rette og kommentere og rose elevernes sproglige produktion.

 

Hér kan man se et eksempel på differentieret grammatikundervisning, hvor eleverne træner på det niveau, hvor de er, og læreren kommenterer og giver links til grammatikbogen, instruktionsvideoer og  grammatikopgaver på nettet  i Google dokumentet.

 

Jeg håber at dette kan inspirere dig i din undervisning, forhåbentligt også når det ikke drejer sig om spansk og grammatik.

God fornøjelse med differentieret undervisning!

Saludos

Morten

Kategorier
didaktik Fag Screencast Skriftlighed Videndeling Web 2.0

Et forslag til at rette mere effektivt – et eksempel fra spanskfaget

Skærmbillede 2015-08-11 kl. 13.26.29

 

Hej

Her kommer et indlæg om hvordan jeg retter mine spanskelevers spanske afleveringer. Med større udbytte for dem og mindre tid for mig.

Fokus er på, hvordan jeg forsøger at bruge min rettetid anderledes og opnå et andet læringsudbytte hos eleverne. Det indebærer, at jeg går væk fra at rette 6 minutter for hver time, de har brugt på afleveringen, og at jeg kun sjældent sætter røde streger i deres afleveringer. Jeg har tidligere oplevet, at eleverne er ret fremmedgjorte overfor de røde streger og ikke rigtigt kan bruge dem til at få en god næste aflevering.

Da jeg startede som underviser i gymnasiet spurgte jeg til hvordan man retter en spansk stil og svaret var på det tidspunkt, 2008, at man bruger 6 minutter for hver time som de har brugt, og at man retter de fejl som de har lavet.

Skulle jeg anvende disse principper i dag ville det tage mig tæt på to fulde arbejdsdage at rette et 4-timers 3g stilsæt, hvis alle 30 elever på holdet afleverer. (30×24 minutter=720  minutter/60=12 timer.

Og hvad skulle jeg foretage mig i de 12 timer? Sætte en masse røde streger og skrive en masse grammatiske forklaringer og lave henvisninger til grammatikbogen.

Min oplevelse var at eleverne ikke tog i mod, og derfor ikke fik progression i deres opgaver.

Den rettemetode som jeg her vil give et eksempel på har jeg udviklet og  arbejdet med over de sidste år og jeg synes at det virker fremragende, fordi jeg får givet eleverne feedback på en meget mere konstruktiv måde, som eleverne, siger de selv, og det kan også ses i deres opgaver, tager bedre i mod. Derudover sparer denne rettemetode mig meget tid, som jeg kan bruge på noget andet, hvilket også er relevant, mener jeg, i disse tider med tidsregistrering og stigende stress blandt kollegaer.

Jeg tror at nogle af grundene til at det virker bedre for mig og for eleverne, er, at mediet er digitalt, jeg indspiller en video for dem, hvor de kan høre mig og se de kommentarer jeg har til dem og de kan se mig lave rettelserne og lave henvisningerne i grammatikbogen.

Teknisk kræver denne rettemetode at man kan lave en skærmoptagelse, f eks i programmet QuickTime Player, Screencast’o’matic eller lignende programmer. Og at man kan uploade videoen til Youtube. Her anbefaler jeg at man opretter sin egen konto på Youtube. Der er ingen økonomiske omkostninger forbundet med denne rettemetode.

Hér kan du se og høre praktiske eksempler på, hvordan jeg gør. Måske har du kommentarer, eller måske har du lyst til at dele til inspiration for andre.
Det skal siges, at jeg har talt med eleven Emilie og hun er med på at dette materiale bliver delt.

Her kan man se Emilies aflevering 1 med lærerens feedback

Her kan man se Emilies aflevering 2 med lærerens feedback
(Læg mærke til den tidsbesparelse der ligger i at feedbackvideoerne kan genbruges fra hold til hold, når forskellige hold laver den samme aflevering)
Her kan man se og høre Emilies aflevering 3, som er en video på youtube
Her kan man se og høre lærerens feedback til hele holdets aflevering 3. Man må så håbe, at Emilie ser videoen og holder den op mod sit eget produkt i aflevering 3.
Man kan også afspille videoen i undervisningen og bede dem om at holde feedback’en op mod eget produkt.
Man kan også, som det er tilfældet med dette holds første 4 afleveringer, lave holdets aflevering 4 som en genaflevering af de første 3 produkter, hvori de skal aflevere en skærmoptagelse, hvori de kommenterer deres afleveringer 1, 2 og 3 OG kommenterer, hvordan de hver i sær kunne forbedres, med reference til lærerens feedback på de tre afleverede produkter.
Her kommer Emilies aflevering 4, som er en genaflevering, hvor hun laver en video, screencast, med kommentarer til sine første 3 afleveringer.

 

 

Jeg håber at dette har givet inspiration til at revidere egen rettepraksis. Jeg er overbevist om at dette har en effekt i spanskfaget og formentlig i andre sprogfag, men kan måske også inspirere undervisere i andre fag.

 

Saludos

Morten