Categories
Fremmedsprog Quizlet Tysk

Tyskfaggruppens erfaringer med quizlet.com

HVAD KAN PROGRAMMET?

Programmet quizlet.com kan lave gloselister, og er derfor særligt anvendeligt i fremmedsprogs­undervisningen. Gloselister skal forstås i meget bred forstand. Man skriver ”gloserne” ind i to søjler – i den ene søjle fx de danske og i den højre søjle de tyske. Men man kan også have et personnavn i den ene søjle og en kort karakteristik i den anden, et svært fagudtryk i den ene og definitionen i den anden, et spørgsmål i den ene og et svar i den anden.  Det er kun fantasien, der sætter grænsen, og programmet kan derfor bruges i mange andre fag end fremmedsprog. Gloselisterne kan printes ud, men programmet kan også via funktionen ”Tools” printe forskellige typer kort ud, som kan bruges til diverse øvelser. Endelig laver programmet et sæt af forskellige opgaver og spil (funktionerne ”Study” og ”Games”), som eleverne kan arbejde med online.

DET TEKNISKE

Programmet quizlet.com er gratis tilgængeligt for alle. Det kører direkte fra nettet og er nemt at anvende. Quizlet kan også bruges på iPad og smartphone. Quizlet har nemlig apps både til apple (flashcardlet) og android (flashcards+). Quizlet kan ligeledes bruges som widget direkte på fx elevernes projektside på wikispaces. Man skal oprette sig som bruger for at lave flash cards i programmet, og når man er oprettet, har man adgang til det, som de andre brugere har lavet. Man kan lede efter andres materiale via en søgefunktion. Eleverne kan arbejde i programmet, når blot læreren giver dem adressen til sættet.

HVAD KAN PROGRAMMET BRUGES TIL?

Da elevernes begrænsede aktive ordforråd ofte er en stor barriere for deres mundtlige sprogproduktion, er programmet et godt redskab til glosetræning. Det kan bruges derhjemme i forbindelse med lektielæsning, og det kan bruges i lektionerne på skolen. Det er vigtigt at supplere med øvelser, hvor gloserne bruges til at formulere hele sætninger med.

GODE IDEER TIL ANVENDELSE AF QUIZLET

  • Lad eleverne træne centrale gloser til dagens tekst hjemmefra, fx ved hjælp af spillene ”Scatter” og ”Space race”
  • Lad eleverne formulere hele sætninger på baggrund af flash cards
  • Brug flash cards til øvelsen ”Margretheskål”, hvor eleverne på skift i en gruppe skal forklare, hvad et ord betyder. I første omgang på de bruge alle ord (undtagen det på kortet), i anden runde må de kun sige et ord, og i tredje runde mimer de.
  • Brug flash cards til memory-øvelser
  • Brug flash cards til pararbejde, hvor den ene læser glosen op og den anden oversætter.  Der kan også kobles flere opgaver på, fx at forklare at eller andet, der er centralt i forhold til den læste tekst eller det tema, som gloserne er hentet fra.
  • Brug flashcards til ”quiz og byt” eller til ”walk and talk”. Her er det smart, at programmet kan køre på smartphone, for så kan det laves uden at man er nødt til at printe.
  • Brug flash cards til at lave ”tool boxes” i form af gloselister til bestemte emner, der skal diskuteres.

ELEVERNES REAKTION

Eleverne er generelt meget positive i forhold til brug af quizlet. Glosetræning opfattes ofte som kedeligt terperi, men det elektroniske medie og den indbyggede konkurrence i øvelserne og spillene gør, at eleverne synes, at det er sjovt. Eleverne er også glade for det individuelle arbejde, hvor de kan sidde og arbejde i deres eget tempo. Flere elever efterlyser simpelthen quizlet-gloser til tekster, fordi de synes, at de bliver bedre til at huske gloserne, og det må da være et tegn på succes!

TYSKFAGGRUPPENS FREMTIDIGE ARBEJDE OG ANBEFALINGER

Vi synes, at quizlet er et rigtigt godt program, som vi fortsat vil arbejde med i faggruppen i fremtiden. I grundforløbet i 1.g læser vi den samme kanon af tekster og gennemgår de samme grammatiske emner. Der er derfor basis for at få opbygget at fælles kartotek af flash cards til tekster og grammatik. Vi kan varmt anbefale andre faggrupper at prøve programmet.

 

Categories
Fremmedsprog Tysk

Quizlet.com til gloselister i fremmedsprog


quizlet
Programmet quizlet.com er gratis tilgængeligt for alle. Det kører direkte fra nettet, og det er meget nemt at anvende. Man skal blot oprette sig som bruger. Når man er oprettet, har man ligeledes adgang til det, som de andre brugere har lavet. Man kan lede efter andres materiale via en søgefunktion.

Programmet kan bruges til at lave gloselister, og det er derfor særligt anvendeligt i fremmedsprogsundervisningen. Man opretter et sæt gloser ved at skrive gloserne ind i 2 søjler, fx de danske i den venstre og de tilsvarende tyske i den højre. Når gloselisten er gemt, kan man fra programmet printe gloser ud som gloselister eller på kort til brug i forskellige glosetræningslege såsom ”memory” eller ”Margretheskål”. Disse funktioner findes under ”Tools”.

Programmet genererer desuden et antal glosetræningsøvelser og spil, som findes under funktionerne ”Study” og ”Games”, som eleverne kan arbejde med online. Her sparer man altså at printe og klippe kort ud. Der er fx ”Scatter”, hvor man skal parre de rigtige gloser eller ”Speller” hvor glosen læses op, og eleven så skal skrive den rigtigt ned. Hvis man har skrevet de danske gloser i venstre søjle og de tyske i højre, vil de tyske gloser blive læst op.

Eleverne får adgang til glosesættet ved, at man kopierer adressen på sættet og udleverer den til dem. De kan kun arbejde i sættet – ikke ændre i det.

Gloselisterne kan bruges i forbindelse med tekstarbejde. Eleverne kan få gloserne for derhjemme, eller de kan arbejde med dem i lektionen. Gloselisterne kan også anvendes til grammatiske emner (fx verbers bøjning) eller til at lave gloselister til et tema, som eleverne skal diskutere. Der er tale om individuelt arbejde, og det er nødvendigt at have headset, hvis man arbejder med ”Speller”. Et headset har de fleste elever på sig, så det har ikke været et problem. Jeg fortæller altid eleverne hvilke øvelser de skal arbejde med og i hvilken rækkefølge. Øvelserne har et indbygget konkurrenceelement, hvor man konkurrerer med sig selv om at blive bedre og hurtigere til at løse opgaverne.

Eleverne synes, at det er rigtigt sjovt at arbejde med quizlet, og det virker effektivt til gloseindlæring, fordi man gentager øvelserne flere gange, til gloserne sidder fast. Når jeg følger op i lektionen efter, kan eleverne stadig huske gloserne. Jeg har både brugt programmet som introduktion til en tekst, hvor eleverne træner helt centrale gloser, før de læser teksten og som lektie til dagens tekst. Det næste jeg skal bruge det til, er som toolbox til at tale om et bestemt emne. Endelig forestiller jeg mig, at jeg vil prøve at bruge det i biologi, hvor de fleste af øvelserne egner sig til at træne definitioner på svære fagudtryk.

Jeg kan varmt anbefale programmet til fremmedsprogslærere – det er nemt at bruge, og det giver eleverne et lille individuelt rum at arbejde i. Mange elementer i undervisningen er fællesskabsbaserede, og for mange elever er det en kærkommen variation at arbejde med sig selv og for sig selv.

Mette Breinholt