Categories
IPad Smartphones Tablets

Orienteringsløb med QR-koder

Man ser efterhånden de mærkelige “QR”-koder alle mulige steder. Som nybagt ejer af en smart phone har jeg fundet ud af, hvad det er: man kan scanne sådan en kode og se fx en tekst. For at variere undervisningen og forsøge at appellere til elever, som ikke plejer at være så aktive i timerne, har jeg forsøgt mig med et orienteringsløb. Posterne var almindelige arbejdsspørgsmål, der bare var maskeret vha. QR-koder. Mange steder på nettet, fx på  http://qrcode.kaywa.com/ , kan man finde “maskiner”, der kan generere disse QR-koder ud af almindelig tekst. Da orienteringsløbet blev brugt i historieundervisningen, var posterne så vidt muligt anbragt på steder rundt omkring på skolen med relevans for historiefaget. Til sidst kårede vi vinderen; gruppen, hvis besvarelser var bedst. Eleverne syntes, at orienteringsløbet var en sjov variation, de ofte passive elever i klassen blev aktive, og jeg tror, de fik et godt fagligt udbytte – bl.a. træning i at formulere sig klart og læservenligt.

Ideen er hermed bragt videre.