Categories
Flipped Classroom Screencast

Don’t tell it – show it and tell it

Microsoft har lavet en ny skærmklipper med nogle smarte indbyggede funktioner. ‘Snip’ hedder det.

Når du har installeret det, kan du let tage et skærmklip, annotere på det og gemme det. Du kan også optage en lille screencast (klik på record øverst til venstre).  Når du er færdig, lægges det automatisk op på Office Mix, og du får et offentligt link til det.

Læreren kan bruge det til at gennemgå noget fagligt stof (flipped classroom) eller man kunne sætte eleverne til at lave afleveringer med det – gennemgå et bevis, analysere en tekst, osv.

2016-09-07

Det kan man også gøre med andre programmer, men det her fungerer godt og hurtigt.

Man kan også vælge et whiteboard – en blank tavle at tegne på – det er nok smartest hvis du kan frihåndstegne på din skærm – og så er der også mulighed for at optage sig selv, lissom på Youtube, juhu.

Se en lille demo her

Her er et andet eksempel:

Download Office Snip gratis her og del gerne et link til din første Snip i kommentarfeltet.

Snip, snap, snude …

 

Categories
Dansk Differentiering OneNote Onlinekurser Skriftlighed

Formativ evaluering i klassenotesbog

Categories
Mundtlighed Sharepoint Skriftlighed

Workshop om Sharepoint/O365

  • må gerne bruges af andre med kildeangivelse. 🙂
Categories
Sharepoint Skriftlighed Sociale Netværk

Kan #hashtags styrke skolefællesskabet?

På min skole er vi i gang med at implementere og eksperimentere med Sharepoint 2013.

Det er Microsofts bud på en fælles arbejdsplatform i skyen. Jeg selv og mange andre lærere bruger også Google Docs med eleverne, men her er problemet jo, hvor de gemmer deres data om eleverne og hvad de bruger dem til.

Nu hoster vi selv vores platform og har derfor styr på det. (Læs i øvrigt mere om EU’s kommende persondataforordning her.)

Sharepoint er jo ikke lavet decideret til skolebrug, så vi skal ligesom didaktisere platformen selv. Her er nogle af mine første erfaringer med det.

Hvis alle elever får en Sharepoint-licens, så giver det nogle interessante muligheder:

Appen ‘nyhedsstrøm’ fungerer som en blanding af Facebook og Twitter: Man kan skrive en status, man kan ‘synes godt om’ andres statusser, man kan ‘følge’ –  ikke ‘være venner med’ andre brugere (dvs. potentielt alle elever og lærere på skolen), man kan give shoutout/mentions til andre, og man kan bruge hashtags.

Et hashtag er et søgeord, en slags metadata, som man forsyner sit indlæg med. Det er i Sharepoints danske oversættelse blevet til ‘mærke’ – sikkert fordi det er maskinoversat fra ‘tag’. Anyways – eleverne forstår udmærket, hvad det er!

Eleverne får også som default  en blog. Mine elever har skrevet et læserbrev og de har afleveret det som et blogindlæg. Hvis de ‘følger’ hinanden, får de besked i deres nyhedsstrøm om hinandens blogindlæg, som de så kan læse, kommentere og ‘synes godt om’. Bloggen kunne måske bruges som en personlig portefølje i forskellige fag.

Man kunne også forestille sig en essaykonkurrence på skolen om #flygtningekrise eller andre fælles emner – vinderen er det indlæg, som får flest ‘likes’?

Appen ‘websteder’ giver mulighed for at dele et websted med fx. et hold. Som default får man et ‘teamwebsted’ med en fælles OneNote-notesbog , en nyhedsstrøm og et dokumentbibliotek.

Når eleverne skriver i deres nyhedsstrøm, kan de dele opslaget med holdets websted eller gøre det offentligt på hele skoleplatformen.

Klassens nyhedsstrøm giver gode muligheder for at arbejde med ‘ny (!) skriftlighed’, altså integrere små skriftlige øvelser i klasseundervisningen. Ved hjælp af hashtags, kan man hurtigt søge elevers svar på forskellige opgaver frem og vise det på projektor. (se skærmbillede ovenfor) Det giver en god dynamik i timen og er jo også en mulighed for at flere kan komme til orde.

Hvis det kan afløse Facebook i timen, så kommer vi jo af med nogle af distraktionerne udefra. Og skolediskussioner med hashtags kan måske bidrage til at styrke skolefællesskabet – og at eleverne kan finde hinanden udenom lærerne 🙂

Appen ‘video’ giver mulighed for at lave en beskyttet “Skoleyoutube” : Brugere kan oprette kanaler og selv bestemme, hvem der kan uploade til den og hvem der kan se den  – men det må blive et andet indlæg 🙂

Hvordan bruger du værktøjerne i Sharepoint?

 

Categories
SRP Videndeling

SRP-vejledning i netværkssamfundet

Nu skal eleverne snart skrive studieretningsprojekt, og vi lærere skal på den igen som vejledere. På skolerne får eleverne tildelt en vejleder i hvert fag, og så vejledes der løs i hundredvis af små siloer i det ganske land –  hvis jeg nu skal spidsformulere mig lidt.

Er det ikke en organisationsstruktur, som har rødder i Autoritetssamfundet før internettet, hvor far og lærer var orakler og onkel Anders blev spillet af Peter Malberg?

I netværkssamfundet er eleverne vant til at interagere med langt flere mennesker,  end vi lærere selv gjorde i gymnasiet  (The Economist). Som elev vil man måske undre sig over, at man kun får tildelt én fagperson.

Vejledningsopgaven kan selvfølgelig også bestå i, at man hjælper eleverne med at søge ekspertviden i de rigtige fagdatabaser.

I netværkssamfundet er eleverne vant til at interagere med langt flere mennesker, end vi selv gjorde i gymnasiet.

Man kan sagtens forestille sig ,at 10 3.g.’ere i forskellige klasser skriver om det samme emne og får hjemkaldt bøger fra hinanden uden at tale sammen, som jeg skrev for et par år siden.

I en faggruppe kan der være en ekspert i 1. verdenskrig, som skal vejlede 5 elever i industrialiseringen, mens industrialiseringseksperten vejleder i 1. verdenskrig.

Selvfølgelig er der videndeling i faggrupperne. E-mails med: “Jeg har en elev, som…” fyger rundt i hele vejledningsperioden, og vi hjælper hinanden med materiale og opgaveformuleringer bag kulisserne.

Men burde man ikke bruge it til at allokere lærernes viden derhen, hvor der er brug for den, og give eleverne mulighed for at finde hinanden?

Måske en slags “skolefacebook” , googlegruppe eller gammeldaws forum, hvor elever og vejledere kunne finde og hjælpe hinanden på tværs ved hjælp af områder/emner/fag som hashtags. Mange bruger jo allerede EMU-siderne med områdeforslag osv. Måske kunne EMU etablere et forum for SRP-elever?

På min skole skal vi teste grouprooms til SRP-vejledning. Det er et online samarbejdsværktøj, som måske kan fungere bedre end e-mails, som jo tit bliver små bidder af en samtale, hvor konteksten mangler. Men er det hensigtsmæssigt at  bruge 1 grouproom pr. ‘1 elev – 2 vejledere.’?

De fleste elever har stadig brug for de fysiske møder og opmuntringer i processen, så jeg er ikke “menneskestormer” og ude på at afskaffe vejlederne, men jeg er nok ude efter et netbaseret supplement – og nej, det er ikke Google Scholar.

Hvad tænker du?

(Billede: Doc Searls, Flickr, ingen ændringer foretaget.)