Categories
Google Drev histpip

Europæiske opdagelser uden tavle

I sidste skolegår gennemførte jeg et forløb baseret på, at eleverne skulle producere vidensprodukter og gennem arbejdet med produktion, peer-review og distribution opnå den fornødne viden (produktionsdidaktik som jeg kalder det). Jeg underviste overhovedet ikke udover at give instruktioner og formativ evaluering.

Jeg underviste overhovedet ikke…

De europæiske opdagelser
– et undervisningsforløb, hvor I skal på banen!

Columbus
Columbus går i land i vestindien. Maleri af John Vanderlyn. Public Domain


Faglige mål

I skal blive i stand til at:

 • Fremlægge og vurdere årsager og motiver for opdagelserne
 • Kunne vise overblik over centrale begivenheder og aktører
 • Kunne forklare og diskutere spaniernes fremfærd overfor indianerne
 • Kunne diskutere konsekvenserne af opdagelserne
 • Kunne diskutere eftertidens syn på opdagelserne

Kompetencemål

 • I skal kunne skabe og formidle et overblik over perioden
 • I skal blive bedre til at udarbejde problemstillinger pba. ukendt materiale
 • I skal kunne fremlægge og præsentere temaet og jeres problemstillinger

Arbejdsform

 • Arbejdsformen er valgt, fordi I skal være aktive og lære noget
 • Den afspejler eksamenssituationen
 • Den giver mulighed for kreativitet og fælles diskussion
 • Den giver frihed – under ansvar

 Beskrivelse

I skal arbejde i grupper på 3

 • I skal undervejs udarbejde en Prezi og en Screencast (se plan på næste side – og handouts med anvisninger til produkterne/produktkrav).
 • Der er derudover en test til sidst
 • Til hvert modul er der en lektie. Og til hvert modul har jeg lavet en on-line Jeopardy
 • On-line Jeopardyen skal I i gruppen i starten af hvert modul spille/lære/gennemgå. (se anvisningen)
 • Til hvert modul er der max 10 minutters spørgetid til mig. Det er jer som stiller spørgsmålene. Der vil ikke være nogen egentlig tavleundervisning. Hvis I ikke har nogen spørgsmål går vi direkte til arbejdet med produkterne. Det er jeres ansvar at være aktive og lære noget!
 • Til hele forløbet er der et oprettet et pointsystem, hvor ”stillingen” kan følges .
 • Der er præmier til nr. 1 og 2.

Materiale

–          Kompendium med følgende værker:

Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, Munksgaard 1996
Thomas Ohrt: ”De store opdagelser”, Systime 2001
Sven Skovmand: Politikens Verdenshistorie, 2005.
Willemoes Jørgensen: ”De store opdagelser”. I serien historiske Kilder (red. Rudi Thomsen). Gyldendal 1974.

Plan (NB. Der kan ske ændringer undervejs)

Modul Lektie Fokus Aktivitet Deadlines
1 Ohrt s. 7-24 IntroÅrsager og motiver 1 Introduktion – læsning mv.
2 Ohrt s. 14-20 Årsager og motiver 2 Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/ Arbejde med Prezi
3 Willemoes s. 20-25midt+
Skovmand s. 176-181
Portugal og opdagelserne i Øst Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/ Arbejde med Prezi Prezi  afleveres ved timens afslutning.
4 Skovmand s. 183-188
+Madsen og Nielsen s. 32-37 
Spanien og opdagelsen af Amerika + menneskesynet Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til LarsPeer-review. Tilbagemelding på Prezi.
Intro til ”eksamensøvelse” (Screencast)
5 Madsen og Nielsen s. 37+40+41+43-45 Spaniernes fremfærd og menneskesynet Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars/Arbejde med Screencast
6 Madsen og Nielsen s. 66-69+71-74 midt Eftertidens fortolkninger og holdninger Lektietjek m. gruppe (Jeopardy-link)/10 min spørgsmål til Lars
5. min formel  vejledning  hos LA (tider på Lectio)Arbejde med Screencast
7 Færdiggørelse af Screencast Screencast afleveres ved timens slutning.
8 Hele kompendiet
NB:Test
Alle temaer Peer-review  ScreencastTest i alt det læste
9 Evaluering Fremvisning af eksemplarisk Screencast Testresultater udleveresOpstart og introduktion til nyt forløb.