Alle indlæg af Henning Romme Lund

samler mine blogs og online skriverier på http://igangmedflippedclassroom.blogspot.dk/

Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.

Portræt Jessica Myxters Har skrevet Masterspeciale i pædagogik om Flipped Classroom i Matematik. Jeg har haft fornøjelsen af at læse Jessica Myxters Master-speciale i gymnasiepædagogik omhandlende Flipped Classroom i Matematik i Gymnasiet i USA.  Hun opsamler den sparsomme forskning på området ,og sammenligner det med hendes egne statistiske undersøgelser, … mere ››

In-Class Flipped Classroom outside

Flipped Classroom udenfor
Flipped Classroom udenfor
In-Class Flipped Classroom kan også gøres udenfor. Lektor ved Roskilde Gymnasium Gorm Bruun Hansen og Henning Romme Lund, har eksperimenteret med forskellige former for digitale video og audioguides til historieundervisning. Den mest effektive løsning viste sig at være særdeles low-tech. Eleverne … mere ››