Categories
didaktik Flipped Classroom

Flipped classroom og forskellige elevtyper

Flipped classroom og elevtype

Studerende bruger video forskelligt afhængigt om eleverne har et højt eller lavt fagligt niveau, og om deres motivation er høj eller lav. Du kan til en vis grænse stilladsere elevernes brug af video, men eleverne har også deres egen strategier for brug af video. Tabellen tager udgangspunkt i en evaluering og studie af flipped classroom fra Århus Erhvervsakademi, men de tendenser som beskrives findes også både i grundskolen og på ungdomssuddannelserne.

Categories
Flipped Classroom Læsning

Flipped Classroom og læsning

Viden Om Literacy 16

Flipped Classroom i Danmark, behøver ikke at være det samme som Flipped Classroom USA.  Jeg har skrevet en artikel, ”Video i forberedelse og undervisning – En praktikers perspektiv på, hvordan Flipped Classroom kan bruges til at skabe bedre læsning og mere elevaktivitet i gymnasieskolen”, I ”Viden Om Literacy  nr. 16  – Med strøm på. Læse- og læreprocesser med inddragelse af digitale medier”, Nationalt Videnscenter For Læsning, 2014”. Side 76-87

Genvej til Artiklen ”Video i forberedelse og undervisning” kan findes på http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/16_Henning-Romme-Lund.pdf

Du kan finde hele tidsskriftet og mange andre spændende artikler om digitale medier og læsning, ved at følge dette link:  http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-16-med-strom-pa/

I artiklen reflekterer jeg over Flipped Classrooms muligheder og begrænsninger set i sammenhæng med læsning. Jeg argumenterer for, at lærere ikke ukritisk kan overtage den amerikanske version af Flipped Classroom men, at man som lærer må fortolke både metoden og videoen ind i en dansk undervisningstradition og praksis. Jeg sætter Flipped Classroom i sammenhæng med nyere dansk empirisk gymnasieforskning om elevroller, IT i undervisningen, motivation, forberedelse og lærerroller.

Artiklen skuer overvejende bagud, og evaluerer og reflekterer over egne erfaringer med Flipped Classroom. Dette gør, at artiklen ikke direkte praktisk orienteret. Men jeg håber den kan bruges til inspiration og refleksion over egen undervisning.

Tak til Anne Boie Johansen – Gymnasiekonsulent ved UCC og Lektor ved Køge Gymnasium, for forslag til forbedringer og supplerende litteratur.

Tak til Lene Storgaard Brok – Centerleder for Nationalt Videnscenter For Læsning, for hendes metodekritiske spørgsmål til det første udkast af artiklen.

Tak til alle dem på Twitter, Hangout, ved kurser og på Facebook, som jeg har diskuteret metode, modeller og den skolemæssige virkelighed med. Håber i selv kan se jeres indflydelse i teksten. Ingen nævnte – ingen glemte. Tak til den kollektive viden.

Categories
Flipped Classroom Matematik

Flipped Classroom – for de fleste men ikke for alle.

Portræt

Jessica Myxters Har skrevet Masterspeciale i pædagogik om Flipped Classroom i Matematik.

Jeg har haft fornøjelsen af at læse Jessica Myxters Master-speciale i gymnasiepædagogik omhandlende Flipped Classroom i Matematik i Gymnasiet i USA.  Hun opsamler den sparsomme forskning på området ,og sammenligner det med hendes egne statistiske undersøgelser, hendes elevinterviews og klasserumsobservationer.  Selvom rapporten velfunderet konkluderer, at eleverne er gladere for Flipped Classroom end tavleundervisning,  og at de klarer sig lidt bedre i prøver, så er det absolut ikke alle elever, der er glade for undervisningen. Det er ikke altid muligt at skabe en kultur, hvor eleverne accepterer at skulle lære fra hinanden.

Et central pointe, som man kan uddrage af rapporten er, at Flipped Classroom rummer nye muligheder for et mere aktivt klasserum og bedre faglige resultater, men succesen er ikke garanteret. Ikke alle elever er glade for og kan fungerer med høj grad af kollaberativ læring.

Pointen må derfor være , at man skal have mange værktøjer i den didaktiske værktøjskasse for at nå alle elever.

Jessica Myxters masterspeciale kan findes her 

I Flipped Classrooms ånd har hun lavet en Maggiterning af hendes speciale, der opsummerer de vigtigste pointer. (10 min)

Categories
Flipped Classroom histpip

In-Class Flipped Classroom outside

Flipped Classroom udenfor
Flipped Classroom udenfor

In-Class Flipped Classroom kan også gøres udenfor.

Lektor ved Roskilde Gymnasium Gorm Bruun Hansen og Henning Romme Lund, har eksperimenteret med forskellige former for digitale video og audioguides til historieundervisning.

Den mest effektive løsning viste sig at være særdeles low-tech. Eleverne downloadede pod-cast som almindeligt rss-feed og gik så rundt i det middelalderlige Roskilde med en personlig videoguide. Læreren vandrede med på turen og brugte tiden brugte tiden på at diskutere overordnede middelalderlige problemstillinger og prøvede at få eleverne til at danne synteser ud fra den viden, som elever opsamlede rundt omkring i Roskilde.

Har du lyst til at prøve turen kan du finde kort og downloade videoer her http://www.skoletube.dk/group/MiddelalderRoskilde

 

Turen findes også som automatisk Guide med appen til IZI.travel til alle smartphones. Guiden er kun en billede og audio guide – ingen video.

http://izi.travel/browse/33572091-c98a-4dae-8689-a826a27c7a0c