Religion og Wikispaces

Erfaringer med Wikispaces – brugt i faget religion og knyttet til studierejser. 2a Hele 2a var på studierejse til Alicante og skulle om søndagen deltage i en messe. De var havde på Wikispaces inddelt dem i 5 hold og til dem stillet 6-7 forskellige spørgsmål til kirkerummet og dets inventar og til messens forløb. Der […]

To Days Meet

De fleste 1g’ere er nu ved at være igennem deres tre timer introduktion til IT på HG. Som lidt krydderi på den sidste lektion introducerede jeg dem til “Todaysmeet”.  Her er tale om et lille internetbaseret program. http://todaysmeet.com/ Man opretter et rum, på nydansk: en backchannel; man giver den selv et navn (et rødt kryds viser, det […]

Skydrive

Jeg er nu på andet år i gang med at afprøve Microsofts web-baserede produkt: Skydrive (eller live.edu, kært barn har flere navne) – i 2p og 1p. Mit ønske var at finde et sted, hvor eleverne altid kunne tilgå deres filer, læse og skrive, helst samtidigt og endda være uafhægige af om de nu skrev […]

%d bloggers like this: