Categories
Dansk didaktik Google Google Drev Lectio Portfolio Skriftlighed

ALLE AFLEVERER ALT (næsten)

Skrivemapper på Googledrev

Hvis skriftlige afleveringer skal give mening i forhold til tid, pædagogik & læring bliver man hurtigt udfordret. Mit bud på en løsning er at oprette skrivemapper på google drev. Ved skoleårets start opretter jeg en overordnet mappe til mine klassers skriftlige arbejde – og en undermappe pr. elev. Disse elevmapper deler jeg så med eleverne individuelt. På min skole er det gjort lidt nemmere ved at alle elever er oprettet i googles univers via Lectio-import. Hvis det ikke er sådan klaveret spiller kan man uden de store sværdslag gøre det selv – og google drev er jo gratis. Når mapperne er oprettet og alle i klassen er kommet på er man køreklar.

ALLE AFLEVERER ALT
Ideen er nu, at eleverne skriver alle deres projekter direkte i googlemappen. På den måde har alle (nærmest) altid afleveret (et eller andet), for det kræver jo dybest set blot at de er gået i gang. Det giver rigtig god mulighed for at læreren kan kigge med, både i forbindelse med omlagt skriftlighed, og ved øvrigt rettearbejde undervejs i processen. Jeg orienterer mine elever om, at jeg kigger i mapperne en gang om ugen (på en fast dag afhængig af skemaet).

STØRRE PROJEKTER
For at eleverne gøres bevidste om de forskellige genrekrav og arbejdsdogmer i gymnasieuniverset skelner jeg meget eksplicit mellem skriveøvelser og afleveringsopgaver. Det vil sige at skriveøvelser kan afleveres blot ved at oprette et dokument i google, mens en afleveringsopgave skal afleveres på Lectio. På den måde synliggør man for eleverne at der er forskellige krav til form og indhold i fx en dansk studentereeksamensstil (afleveringsopgave) og en kreativ omskrivning af en novelle (skriveøvelse). Afleveringsopgaver kræver: pænt lay-out, faglig redelighed fx i form af henvisninger ol. og bliver tjekket på urkund & i Lectios plagiatkontrol. Skriveøvelserne er i langt højere grad “gratis” omend jeg påtaler de tilfælde der tyder på at eleven ikke har forstået koderne for redelig opgaveskrivning.

ELEVERNE
Skrivemapperne er blevet vel modtaget af mine elever. Specielt ideen om, at man bare kan oprette et dokument, skrive idet – og så er afleveringen klaret virker tiltalende på dem. Jeg har gjort det klart, at det giver bedst udbytte, hvis man skriver sine produkter i en reel proces – der levner tid til dialog med mig om det skrevne. Tiden må vise om dét kan fungere i praksis.

Idéen opstod efter læsning af denne blogpost:
http://www.alicekeeler.com/teachertech/2014/09/02/turn-the-assignment-in-and-then-do-the-assignment/

Ideer til viderudvikling eller forbedringer modtages gerne i kommentartråden 🙂
-> Det har Rene A. Christoffersen fx gjort – og hans spørgsmål får mig til at anføre, at den summative evaluering i forbindelse med denne rettestrategi er holdt stramt: en karakter og en kort (mundtlig) kommentar i forlængelse af processen. Dette for ikke at øge rettetiden unødigt – og fordi det er min overbevisning at det er den formative evaluering der virker bedst. Hvis der er en øget belastning er det således fordi der er flere der skriver end før…

/Casper

The following two tabs change content below.

Casper Licht

LektorLyngby Gymnasium, K-nord

Nyeste indlæg af Casper Licht (se alle)

5 replies on “ALLE AFLEVERER ALT (næsten)”

Det lyder rigtig interessant! Gør du det med alle klasser, eller arbejder du med udvalgte afleveringsklasser? Hvis du gør det med alle klasser, hvordan undgår du så, at du hele tiden skal sidde og kigge på ‘ikke-afleveringer’?

Ps: linket virker ikke 🙁

Tak 🙂
Jeg gør det i alle klasser. Man kan se på dokumenterne hvornår de sidst er redigeret – det afhjælper ca. det problem du taler om, men der noget klikkeri. Jeg har forsøgt at reparere linket nu.

Tak 🙂
Jeg gør det i alle klasser. Man kan se på dokumenterne hvornår de sidst er redigeret – det afhjælper ca. det problem du taler om, men der noget klikkeri. Jeg har forsøgt at reparere linket nu.

Godt spørgsmål René – men svaret er nej. Jeg skriver svaret ind i selve blogindlægget: Den summative evaluering er holdt stramt med denne retteform: en karakter og en kort (mundtlig) kommentar i forlængelse af processen. Hvis der er en øget belastning er det fordi der er flere der skriver end før…

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.