Categories
Dansk Facebook

2c på facebook

Screenshot fra Facebook
Screenshot fra Facebook

… er næppe en nyhed, men ved denne lejlighed, var det med  – min viden og – vilje. Med det formål at motivere eleverne i det daglige arbejde afsluttede jeg en værklæsning af Ibsens Et dukkehjem med, at eleverne i grupper lavede face book-profiler til skuespillets personer. Eleverne havde læst værket akt-vis over tre lektioner og havde i den forbindelse arbejdet med personernes karakteristika, deres indbyrdes relationer og deres udvikling undervejs, bl.a. havde begreber fra transaktionsanalyse været inddraget. Motivationen var, da face book-dagen oprandt, høj, læs: stemningen var munter, og der blev – overvejende – arbejdet målrettet. Det i sig selv var fint. Eleverne fik i øvrigt dannet sig et samlet billede af de enkelte personerne og måtte forholde sig aktivt til, hvordan deres person sandsynligvis ville agere og reagere i konkrete situationer. På den måde blev det forudgående analysearbejde både repeteret og bragt i praktisk anvendelse. En anden gang, som godt kan komme på tale, vil jeg overveje at stramme forløbet lidt op, sådan at arbejdet med personkarakteristikken bliver tættere knyttet til arbejdet med face book-profilerne, fx ved at profilerne skabes sideløbende med analysearbejdet, i stedet for som afslutning på det.

I praksis forudsætter processen, at hver gruppe til deres rådighed har en e-mail adresse, som  ikke allerede er tilknyttet en face book-profil. Det var jeg ikke på forhånd opmærksom på, og det var ikke i praksis et problem. Alle grupper fandt hurtigt en løsning.

The following two tabs change content below.

Tina Hvolbøl

Nyeste indlæg af Tina Hvolbøl (se alle)

1 reply on “2c på facebook”

Fint indlæg – facebook er en platform som mange elever kender godt.
CG gjorde opmærksom på “Fakebook” – en gratis tjeneste, der efterligner facebook. Så undgår man også at overtræde facebooks retningslinjer, for man må vist ikke oprette falske profiler?
Vi skal jo også tænke på elevernes “digitale dannelse”…

Kommentarer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.